Sikkerhetshullet: Tips til systemansvarlige

Det gigantiske hullet i IT-sikkerheten som nylig er oppdaget i kommunikasjonen mellom nettsteder og brukere kan være det alvorligste bruddet på IT-sikkerheten i internettets historie. Dersom du er systemansvarlig bør du lese dette.

openssl-573x321

Det er vanlig “Best Pratice” å bytte passord hver annen eller hver tredje måned. Har du ikke innført dette på din arbeidsplass så gjør det nå.

Men dette handler om langt mer enn bare passord.

Det er ikke mulig å fastslå hvilke nettsteder eller plattformer som som er rammet, eller hvilke data som eventuelt er stjålet.

Det viktigst i øyeblikket er å tette hullet og prøve å begrense skadene.

En åpen låvedør

Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)  gjør den såkalte “Heartbleed Bug” det mulig for omtrent hvem som helst å stjele informasjon som er beskyttet – under normale forhold med det som kalles SSL/TLS -kryptering.

“Heartbleed Bug” gjør at det går an å lese minnet til systemer som benytter de sårbare versjonene av OpenSSL-programvaren, og dermed omgå de hemmelige nøklene som brukes til å identifisere tjenesteyterne og den kryptere trafikken.

Både brukernavn og passord, samt det faktiske innholdet i kommunikasjonen kan fanges opp. Dette gjør det mulig for angripere å:

– avlytte kommunikasjon

– stjele data direkte fra tjenestene og brukere

– å utgi seg for å være tjenester og brukere.

“Sårbarheten tillater angriper å hente ut deler på 64KB fra minnet til server eller klient som kjører den sårbare versjonen av OpenSSL. Denne metoden kan repeteres, dette vil si at man teoretisk kan dumpe minnet rundt prosessen, samt all trafikk som går gjennom TLS-tunellen,” skriver NSM på sin hjemmeside.

Ingen spor

Det er tre dager siden OpenSSL Project kom ut med følgende sparsommelige melding:

open-ssl-573x306

Men først i går slo Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter alarm etter at det ble kjent at så mange som 10.000 norske servere er berørt.

Sikkerhetseksperter antar at “Heartbleed Bug” har holdt døren vid åpen for hackere og datakriminelle i cirka to år.

Om noen har benyttet seg av det, og hvilke data som eventuelt er stjålet, er ikke mulig å finne ut av fordi denne typen trafikk på nettet ikke loggføres noe sted.

Med andre ord: Skadene kan allerede være skjedd.

Dette gjør du nå

Dersom du eier et datasystem eller driver en eller flere nettsteder bør du først sjekke hvilken versjon av OpenSSL du har installert og eventuelt oppdatere programvaren. Dette svært er viktig!:

Følgende versjoner er sårbare:

OpenSSL 1.0.1 til og med 1.0.1f. (Versjon 1.0.1 ble utgitt i 2012).

Kjente distribusjoner og pakkeversjoner som har denne sårbarheten inkluderer:

– Debian Wheezy (stable), OpenSSL 1.0.1e-2+deb7u4

– Ubuntu 12.04.4 LTS, OpenSSL 1.0.1-4ubuntu5.11

– CentOS 6.5, OpenSSL 1.0.1e-15

– Fedora 18, OpenSSL 1.0.1e-4

– OpenBSD 5.3 (OpenSSL 1.0.1c 10 May 2012) og 5.4 (OpenSSL 1.0.1c 10 May 012)

– FreeBSD 8.4 (OpenSSL 1.0.1e) og 9.1 (OpenSSL 1.0.1c)

– NetBSD 5.0.2 (OpenSSL 1.0.1e)

– OpenSUSE 12.2 (OpenSSL 1.0.1c)

Flere av disse har distribuert oppdaterte pakker.

Sårbarheten er fikset i versjon 1.0.1g som ble utgitt 7. april 2014. Versjoner eldre enn 1.0.1 er ikke sårbare.

Systemansvarlige bør:

1. Sjekke om det finnes oppdaterte pakker til deres system.

2. Oppdatere om nødvendig.

3. Eventuelt kompilere OpenSSL uten heartbeat-utvidelsen.

4. Det er ellers mulig å revokere (tilbakekalle) nøkler forbundet med servere hvor OpenSSL installert.

 

NSM anbefaler dessuten at tjenesteleverandører som har en sårbar versjon av OpenSSL, og som har kunder med en eller annen form for  innloggingstjeneste,  om å oppdatere, varsler brukerne og anbefale bytte av passord.

 Nyttige lenker

* Se veileder fra Difi for hvordan offentlige virksomheter kan gjøre egne vurderinger og håndtere sårbarheten.

* Se informasjon fra NorSIS om sårbarheten.

* Se fire effektive tiltak mot dataangrep fra NSM.  

* Mer informasjon om «Heartbleed», hvordan feilen fungerer og kan stoppes, samt en omfattende liste med «Spørsmål og svar» finnes på heartbleed.com.

Les også: Ny teknologi gjør småbedrifter sårbare

For privatpersoner

– Det er viktig at du oppdaterer programvaren på PC-en din umiddelbart når du får varsel om dette. Ikke utsett – gjør det nå

– Ha et bevisst forhold til hvilke passord du bruker – nå som alltid

– Er du i tvil, spør de tjenesteleverandører du bruker, og hør på hva slags beskjeder du får fra dem

Foreløpig er det ingen grunn til panikk – men vær bevisst omkring sikkerhet når du ferdes på nettet og ta dine forholdsregler.

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Markedsføringens uskrevne regler

Jeg antar det finnes såkalte “uskrevne regler” på de fleste områder her i livet, også innenfor medier og markedsføring. Jeg vil dog påstå at de fleste av disse faller inn under kategorien “god folkeskikk,” men de må jo læres. Og ofte er det nødvendig å minne om dem.

metrics-573x393

 

Social Metrics Pro er egentlig en plug-in funksjon for blogg-plattformen WordPress som sporer og analyserer det de kaller “social signals.”

Begrepet er relativt nytt i mediesammenheng og “social signals” kan være alt fra likes på Facebook, pins på Pinterest, et svar i en spørrekonkurranse, en kommentar eller meningsytring, o.l.

I markedsføringen brukes disse parametrene til å finne ut hva folk er opptatt av i øyeblikket, hvilke saker som diskuteres mest, engasjerer mest. Disse signalene kan også brukes til å måle synligheten til en produsent eller en merkevare i sosiale medier.

Social Metrics Pro markedsfører seg selv, blant annet ved å produsere infografikk basert på sosiale signaler som er fanget opp ved hjelp av eget dataverktøy.

Nylig publiserte de infograikken (under) som hevdes å inneholde 21 uskrevne regler for markedsføring i sosiale medier – og jeg som knapt nok trodde det fantes skrevne regler!

socialmedia_wordpress11

OPPSUMMERT:

* Vær deg selv i sosiale medier. Bruk din egen erfaring, kunnskap og humor.

* Bidra med innhold som er nyttig eller har en verdi for folk i nettverket ditt.

* Mål effekten av de du gjør med jevne mellomrom. Juster kursen om nødvendig.

* Husk at det tar tid å bygge opp et tillitsfullt forhold til venner, følgere og fans.

* Ikke bruk sosiale medier utelukkende til å promotere deg selv. Engasjer deg, gi av deg selv og del romslig med andre.

 

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Nyheter og sosiale medier: Et komplisert forhold

Nylig la organisasjonen Pew Research frem sin årlige rapport om tilstanden i nyhetsmediene. I etterkant har forskerne sett nærmere på  hvilken rolle de sosiale mediene har i nyhetsformidlingen og hvordan forbrukerne benytter disse som nyhetskilder. Her er hovedpunktene.

socialmedianews

Alle nyhetorganisasjoner prøver i dag å forstå hvordan folk bruker, reagerer og handler på bakgrunn av digitale nyheter. Som en konsekvens ser vi at stadig flere tradisjonelle nyhetsformidlere prioriterer internett fremfor papir.

Pew Research Center Journalistikk Project har i samarbeid med The Knight Foundation forsøkt å finne ut hvordan de sosiale mediene fungerer i denne sammenhengen. Her er de mest fremtredende utviklingstrekkene, registrert i siste halvdel av 2013 og første kvartal i 2014.

1. Facebook-dominans

Omlag halvparten av Facebook- og Twitter-brukere leser nyheter på disse nettstedene. Det samme gjør 62% av Reddit-brukerne, mens bare et mindretall av de som bruker Instagram eller Pinterest finner nyheter der.
Facebook når langt flere mennesker enn noen av de andre sosiale mediene området og gir derfor det beste inntrykket av folks nyhetsvaner i sosiale medier.

Samlet sett leser tre av ti voksne Facebook-brukere nyheter de finner på dette nettstedet.

pew-1-573x368

2. Tilfeldighetene rår

Men 78% av dem som leser nyheter på Facebook er der av helt andre grunner, viser undersøkelsene.

Og tradisjonelle nyhetskilder er ikke spesielt populære på Facebook – bare 34 % av de nyhethungrige Facebook-brukerne har spandert en “like” på disse.

Det kan tyde på at nyhetene som leses på Facebook er saker som kommer fra venner/følgere, og som trolig deler det meste…

pew-2-573x376

3. Underholdning og lokale nyheter

Underholdnings-nyheter topper listen over kategorier som Facebook-brukere opplyser å ha lest. Deretter følger kategorien “folk og hendelser i mitt lokalsamfunn,” sport, nasjonal politikkkriminalitet, helse og medisin, og lokal politikk.

Internasjonale nyheter leses av omtrent én av fire nyhetinteresserte Facebook-brukere.

pew-3-573x364

4. Involverer og engasjerer

Muligheten for å engasjere og involvere seg er en av de viktigste brikkene i nyhetsformidling på nett.

Spesielt veksten i bruk av mobile enheter gjør at folk kan delta i nyhetsrapporter ingen ved å sende inn bilder og kommentarer.

pew-4-573x375

5. Twitter – for spesielt interreserte

Twitter ser ut til å samle folk som har sammenfallende sterke meninger om saker og ting. Men meninger som kommer til uttrykk på Twitter avviker ofte fra den brede opinionen, viser undersøkelsen.

Som eksempel trekker Pew/Knight frem skyteepisoden i Newton, (Connecticut, USA) i 2012, der nesten to tredjedeler av kommentarene på Twitter tok til orde for strengere våpenkontroll. Blant folk flest var reaksjonene langt mer blandet.

pew-5-573x313

6. Store humørsvingninger

Meninger kan skifte fort i sosiale medier, kan vi slå fast.

Særlig på Twitter der følelsene omkring en sak eller en hendelse ofte endrer seg over tid.

Som eksempel peker forskerne på at meningene på Twitter om homofilt ekteskap skiftet dramatisk til fordel for motstandere i perioden 1. til 14. april i fjor, for så å svinge tilbake til et solid flertall for homofilt ekteskap bare noen uker senere.

pew-6-573x359

7. Forskjellig publikum på forskjellig plattform

Rapporten “State of the News Media 2014″ bekrefter også at det er et høyst forskjellig publikum for nyheter på de forskjellige sosiale media-plattformene.

For eksempel skiller de nyhetinteresserte Linkedin-brukerne seg ut ved å være høyt utdannet og med høy inntekt.

Dem som konsumerer nyheter på Twitter er betydelig yngre enn dem på Facebook, Google+ og Linkedin, mens nyhetlesende Facebook-brukere ofte er kvinner.

pew-7-573x369

8. Uengasjerte Facebook-brukere

Dette er kanskje en av de mest bemerkelsesverdige observasjonene:

Folk som kommer en nyhetsside via Facebook involverer seg i langt mindre grad enn dem som oppsøker nyhetssiden direkte. Folk som kommer direkte til en digital nyhetskilde viser et langt større engasjement og er i større grad lojale overfor sin tradisjonelle nyhetleverandør. Dette gjelder selv for de nyhetorganisasjonene som er mest aktive i sosiale medier.

pew-8-573x351

.

Her finner du hele rapporten; “State of the News Media 2014“.

 innholdspesialisten@frodehaukenes.no

EU: Datalagringsdirektivet nedstemt

EU-domstolen i Luxembourg har forkastet det omstridte datalagringsdirektivet som etter planen skulle innføres neste år. Domstolen slår fast at direktivet i sin nåværende form er “et alvorlig inngrep i folks fundamentale rett til privatliv og beskyttelse av personlige data.”

015708278_30300-573x322

 

Ifølge EU-domstolen ville direktivet også ført til at EU-borgere trolig “følt det som om privatlivet deres var under konstant overvåkning.”

Vel, det er trolig noen som føler det slik allerede…

For direktivet ble faktisk vedtatt i 2006 og er i dag implementert i flere EU-lands nasjonale lover.

Blant annet pålegger det tele- og internettleverandører å lagre data om hvem som kontakter hvem, når, hvor ofte, og fra hvilke steder. Disse dataene blir lagret fra seks måneder til to år slik at offentlige etater kan bruke dem i å jakten på “alvorlig kriminalitet.”

Hva som faller inn under kategorien “alvorlig kriminalitet” sier ikke direktivet noe om, og det er et av hovedargumentene for EU-domstolen når de nå avviser den omfattende lovpakken.

dataretentiondirective-573x458

Kjennelsen innebærer at EU-direktivet nå er ugyldig, men enkelte EU-land kan fremdeles beholde de nasjonale tiltakene hvis de vil, opplyser EU-kommisjonen som samtidig advarer mot en flom av juridiske problemer hvis man velger å gjøre det, skriver EUobserver.com.

Dagens kjennelse i kommer etter Østerrike og Irland ba EU-domstolen om å gripe inn på bakgrunn av en rekke protester fra menneskerettighetsgrupper, lokale myndigheter og mer enn 10 000 privatpersoner.

Domstolen kritiserer den “ukritiske natur” som er mål for overvåkingen fordi direktivet også gjelder for personer “som det ikke er i stand til å forestå at deres atferd kan ha en sammenheng, indirekte eller eksternt, med alvorlig kriminalitet.”

EU-domstolen peker også på at tilgangen til informasjonen er “ikke gjort avhengig av forutgående gjennomgang av en domstol eller av en uavhengig forvaltningsorgan.”

Det fremheves også at loven “ikke sikrer en irreversibelt ødeleggelse av data ved slutten av lagringsperioden” og at direktivet “ikke krever at dataene beholdes innenfor EU,” noe som kan åpne dørene for nye sikkerhetstrusler fra utenfor Europa.

Malmstrom-20110418-300x223

 

“Dommen bringer klarhet, og bekrefter de kritiske konklusjonene i forhold til kommisjonens evalueringsrapport fra 2011 om gjennomføring av datalagringsdirektivet. EU-kommisjonen vil nå nøye vurdere dommen og dens konsekvenser. Kommisjonen vil i fortsettelsen arbeide i lys av kjennelsen og ta hensyn til denne i forhandlingene om rammeverket for databeskyttelse,”sier EU-minister Cecilia Malmström i en kryptisk kommentar.

 

EU’s datalagringsdirektiv er den største lovteksten som er laget i unionens historie, og et tema jeg har vært innom tidligere. Sjekk min engelsk-språklige media-blogg “Rational Arrogance” for mer info:

* Fight For Your Right To Privacy (Or Someone Else Will)

* The Endless Stream of Purified Nonsens…and one thing…

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Innhold som fører til salg

Det er ikke alltid like lett å vite hva slags digitalt innhold som er mest effektivt og som har størst sjanse for å resultere i salg. Men en fersk undersøkelse fra markeds- og media-gruppen Nielsen gir oss en pekepinn.

80-SellByDate-Resized-573x381

Kanskje ikke så overraskende, men undersøkelsen som Nielsen har utført for inPowered slår fast at uttalelser og omtaler fra uavhengige eksperter er det som påvirker forbrukere mest, og som i størst grad fører til salg.

Men måten undersøkelsen er gjennomført på er litt uvanlig.

Det dreier seg om en kontrollert laboratorietest der den relative effekten av tre forskjellige typer digitalt innhold ble målt på 900 personer.

A. Produktomtaler/anmeldelser fra uavhengige eksperter.

B. Produktomtaler/anmeldelser fra merkevareprodusenter.

C. Produktomtaler/anmeldelser fra brukere.

Nielsen-forskerne har målt hvordan innholdet påvirket bevisstheten omkring produktet, fortrolighet med det, oppfatningen av det (“likeability”), interessen for å kjøpe.

Resultatet viser tydelig at troverdige, uavhengige omtaler fra produkt eller bransje- eksperter er den typen innhold som genererer salg mest effektivt. Det gjelder alle tre fasene i kjøpeprosessen.

nielsen-fig-2-573x331

Ekspertomtaler øker kjennskapen til et produkt (brand awareness) med 88 prosent mer enn omtaler fra produsenten, og 50 prosent mer enn omtaler fra andre brukere.

En ekspertuttalelse øker interessen for et produkt 50 prosent mer enn informasjon fra en produsent og 20 prosent mer enn kommentarer fra brukere.

Sannsynligheten for at en kunde kjøper et produkt øker med 38 prosent på bakgrunn av ekspertuttalelser (sammenlignet med tilpasset innhold fra produsenter (“branded content”), og 83 prosent mer enn brukeranmeldelser.

inPowered skriver i rapporten:

“The proliferation of digital and social media, including mobile, has made information more readily accessible to prospective consumers. As we can see in Figure 1, consumers report an increase in usage across all sources of information in the past five years, including sources such as brand websites, user reviews, and third party expert content, when learning more about new products and services. This ability to easily access information from a variety of sources has fundamentally changed the way consumers research products and, ultimately, make purchase
decisions.”

nielsen-fig-1-573x330

.

Salgsbooster

For å teste effekten på tvers av forskjellige kategorier, ble deltakerne vist ekspertomtaler, produsentomtaler og brukeromtaler for ni produkter:

(Bilforsikring, nye biler, HDTV-apparater, smarttelefoner, tørketrommel, barneseter, digitale kameraer, videospill, og elektriske tannbørster.)

Ekspertenes meninger økte bevisstheten omkring produktet i 7 av 9 tilfeller. I 5 av 9 økte eksteprtomtalene kunnskapen om produktet, og i 6 av 9 tilfeller førte ekspertuttalelsene til at forsøks-forbrukerne fikk mer lyst til å kjøpe produktet.

nielsen-fig-3-573x354

.

Informativt og uavhengig

Det er særlig to forhold som kan bidra til å forklare hvorfor ekspertomtaler er den eneste typen innhold som gir et så kraftig løft på tvers av alle de tre områdene i kjøps-trakten.

Funnel_Inbound_Marketing_Find-300x2611. Uavhengig

Uavhengigheten som en tredje-parts ekspert representerer er svært viktig for forbrukerne. Halvparten av testpersonene sier at de ikke stoler på produktomtaler som produsenter legger ut på sine hjemmesider, og over 60 prosent stoler ikke på informasjon de får fra selskaper som er betalt for å selge et produkt.

2. Informativt

Forbrukerne oppfattet også ekspertenes innhold som mer informativ. I gjennomsnitt 10 prosent mer informativt enn brukeranmeldelser, og 8 prosent mer informativt enn omtaler fra produsenter (“branded content”).

Konklusjonen er verdt å merke seg:

“Knowing this power of expert content, advertisers may want to consider increasing consumer exposure to expert content to build greater trust while also supplementing with branded content and users reviews to build familiarity and influence opinions about the product. Our findings suggest that such a strategy could be more effective at influencing consumers, particularly with their final purchase decision.”

Du kan laste ned hele rapporten her (krever registrering):

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Ny teknologi gjør småbedrifter sårbare

For småbedrifter representerer ny teknologi, (og særlig smart-teknologien), en oase av nye muligheter, både i forhold til effektivitet og innovasjon. Men det åpner også opp for mange nye trusler – flere enn du kanskje har tenkt over. Her er noen gode råd.

images1-573x286

Sikkkerhetssselskapet Symantec fremhever i sin “2014 Small Business Trends Report,”   tre forhold som de mener vil ha en direkte innvirkning på småbedrifter og måten de driver virksomheten på.

Det første er forbrukernes økende bevissthet omkring personvern. Det andre er den hurtige veksten i antall mobile enheter med smart-teknologi som er i ferd med å knyttes sammen i et gigantisk “Internet of Things” (Tingenes internett), og til slutt fremveksten av sosiale medier og nettverk som i stadig større grad tiltrekker seg svindlere og kriminelle.

En ny virkelighet

images2“Fra skremmende overskrifter til en sårt tiltrengt wake-up call,” er overskriften i Symantec’s  2014 Small Business Trend Report, uten å henvise til hverken Edward Snowden eller andre, men konkluderer med at 2014 trolig vil bli året da forbrukerne for alvor begynner å bli opptatt av personvernet.

Ekspertene hos Symantec skriver at mange småbedrifter risikerer å våkne opp til en helt ny virkelighet.

“I 2014 forventer vi å se personvern fremstår som en viktig funksjon i nye og eksisterende produkter. Men det vil uunngåelig utløse en debatt om hvorvidt disse funksjonene faktisk gir reelle og fornuftig beskyttelse.”

 

Sårbarhetens internett

Sikkerhetsselskapene har allerede dokumentert angrep mot smarte TV-apparater, husholdningsmaskiner, medisinsk utstyr , babymonitorer og overvåkingskameraer, påpeker Symantec, og understreker:

“Mange av selskapene som bygger gadgets eller andre applikasjoner som som kobler seg til internettet ikke engang selv klar over at disse kan representere et sikkerhetproblem og har derfor ikke systemer for å fange opp problemer hos sluttbrukerne, eller rutiner for å varsle kunder om et mulig sikkerhetsproblem. Dette har potensiale til å ødelegge en liten bedrift fullstendig,” skriver IT-selskapet og tilføyer; “Våre digitale enheter er blitt smartere, det må vi også bli.

Symantec har forøvrig omdøpt Tingenes internett til Sårbahetens internett (Internet of Vulnerabilities).

Les også: Hvem hakket hakkebiffen?

internet_of_things_infographic-573x429

.

Sosialt trøbbel

Nye sosiale nettverk tiltrekke svindlere og kriminelle jo mer de vokser i popularitet, fastslår Symantec.

“Tenk, for eksemplel, på Instagram , som nå kan skilte av mer enn 130 millioner brukere . Småbedrifter vil gjerne bruke disse visuelle sosiale nettverkene til å dele bilder. videoer og drive kampanjer for å øke engasjementet rundt sine produkter. Men datakriminelle er i full ving med å utnytte denne trenden for å skaffe seg sensitiv informasjon,” advarer Symantec.

social-media-companies-573x419

 

Tre gode råd

Symantec har følgende tre råd til småbedrifter i 2014:

1. Vurdere om den informasjonen du samler inn om dine kunder strengt tatt er nødvendig. Vær åpen om hvorfor du samler inn visse data og hvordan du bruker dem. Det vil være med på å etablere et tillitsfullt forhold til dine kunder .

2. Tenk over hvor sensitiv informasjon er lagret og hvor tilgjengelig den er. Vær oppmerksom på den informasjonen som er lagre og tilgjengelig via alle bærbare enheter på arbeidsplassen og lag en policy for ansatte om hvilken elektronikk som kan brukes på arbeidsplassen og hvilke enheter som trenger tilgang til internettet.

3. Vurder nøye hvilke sosiale fellesskap som best passer deg og din merkevaren best før du oppretter kontoer på nye sosiale nettverk .

Les hele sammendraget hos Symantec.com.

Her er den siste utgaven av Symantec Intelligence rapport:

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Markedsføring og personvern: Hva kundene EGENTLIG synes

Dette er en undersøkelse alle markedsførere bør merke seg: Et klart flertall av forbrukere i både Amerika, Australia og Europa er ikke komfortabel med at markedsførere overvåker deres adferd på nettet for å tilpasse reklamefremstøt og kampanjer.

“This is another wake-up call for marketers. Consumers aren’t seeing compelling reasons to share their information.”

(SDL.com)

data-privacy-573x318

Faktisk svarer hele 57% av de spurte at de helst unngår å handle på bakgrunn av personlig tilpasset markedsføring.

sdl-quo-12

 

Den internasjonale bransjeorganisasjonen for markedsanalyser – SDL – som nylig la frem de siste i en serie undersøkelser om forbrukeradferd på nett. Den siste rapporten,  Marketing Data and Consumer Privacy: What Your Customers REALLY Think, som ble offentliggjort 26. februar, er baser på intervjuer med med mellom fire og fem tusen forbrukere, fordelt på tre kontinenter; Amerika, Australia og Europa (England).

 

Resultatene er verdt å merke seg. SDL.comkonkluderer med følgende:

* Forbrukerne er ikke komfortabel med at data om deres personlige adferd på nettet brukes til å målrette reklame mot dem.

* Markedsførere er nødt til være åpne om hva slags informasjon de samler inn og hvordan den brukes.

* Wi-Fi-teknologi og smarttelefoner gjør det enkelt å kartlegge den enkeltes adferd men forbrukerne vil vite hva det får igjen for det.

* Når nettbrukere forstår verdien, og ser en positiv effekt, av denne typen markedsføring er de villig til å dele sine personlige data.

* Sosiale medier og “Big Data” er fremdeles en gåte. 

“Brands have quite a challenge on their hands when it comes to gaining consumers’ trust regarding personal data.”

sdl-111Ved hjelp av avansert dataverktøy har markedsførere i dag tilgang til enorme mengder data som kan brukes til å identifisere og kartlegge enkeltpersoners forbruks- og adferdsmønster.

Bransjen har omfavnet teknologien og er i nærmest i ekstase over de mange nye og spennende mulighetene som kommer til syne.

Forbrukerne, derimot, ser litt annerledes på det.

“SDL’s new research shows that consumers worry about how marketers use their personal data.”

Frykter “backlash”

sdl-81

Mye har sammenheng med frykt for det ukjente, og sterkt media-fokus på personvern,  identitets- og datatyveri kan være med til å bygge opp under et potensielt tilbakeslag for merkevareprodusenter som prøver å bedre tilbudet til kundene gjennom personlig tilpasset markedsføring, skriver SDL.

“Given the high profile media stories about identity theft, data breaches and privacy issues with large, trusted companies, as well as all of the reports regarding government agencies tracking data,  consumers are more aware of data and privacy issues than ever before.”

 

 

sdl-quo-21-573x252

Her er undersøkelsen – oppsummert i en infografikk:

sdl-infog-1-573x759

Her kan du laste ned hele rapporten (pdf):

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Sosiale media-trender i 2014

Utviklingen går fort i sosiale medier, litt vel fort, synes mange. Nesten daglig dukker det opp nye digitale kanaler og nettverk, samtidig som veteranene Facebook, Twitter, LinkedIn, osv, befester sine posisjoner. Her er en oversikt over de viktigste sosiale media-trendene i 2014.

Social-Media-Trends-2014-573x505

 

Det er nettstedet Business2Community.com som har spurt ledende markedsførere om hvilke trender de ser som de viktigste i 2014.

2013 var et eksplosivt år for sosiale medier, med enorm eksponering av videoer på YouTube til introduksjonen av Vine og børsnotering av Twitter.

Ifølge ekspertene vil se flere nye sosiale nettverk bli etablert i løpet av 2014, flere nye kreative markedsføringkonsepter og innovative kommunikasjonsformer.

Her er en oversikt som kan hjelpe deg med planleggingen av nye markedsfremstøt.

infographics-top-trends-2014_611-900x3655

 

Okay, la oss gå litt i detalj: 

Innholdmarkedsføring i sentrum

 

Dave Chaffey

Dave Chaffey

Produksjon og publikasjon av strategisk innhold er blitt et fundamentet i nesten all markedsføring på nett. Undersøkelser viser at stadig flere virksomheter utvikler og formulerer sin egen innholdstrategi, og vi ser en stadig tettere integrering av innholdforvaltning og kommunikasjon.

Merkevareprodusenter vil  prøve sette sitt unike preg på innholdet de lager – vi vil etterhvert kunne se merkevareinnhold med lett gjenkjennelig stil og utforming.

 

Mobil og mikrovideo

 

Ian Cleary.

Ian Cleary.

Veksten i mobilmarkedet vil fortsette i 2014, spår ekspertene. I tillegg vil vi trolig se en kraftig oppblomstring i bruken av mikrovideoer, som følge av Instagram’s økende popularitet.

Mikrovideoer er allerede tatt i bruk i markedsføringsammenhenger, og bruken vil mest sannsynlig øke.

Fra salg til kundeservice

 

Luke Brynley Jones.

Luke Brynley Jones.

I løpet av de siste årene har mange virksomheter lasert en slags multi-plattform digital strategi. Tanken er å samle både markedsføring, PR og kommunikasjon under en logo.

Kan virke fornuftig, men problemet er at en slik strategi bare virker hvis målet er tilfredse kunder. Ettersom de fleste markedsavdelinger har salg som mål, blir dette en utfordring i 2014.

Trolig vil vi se at flere av de “gode gamle” måtene å drive markedsføring på forsvinner.

Sosialt engasjement

 

Jemima Gibbons

Jemima Gibbons

Dette seiler opp som en hovedtrend. Hvis du driver markedsføring for en virksomhet bør du umiddelbart begynne å tenke på hva dere kan gi tilbake – ikke bare til aksjonærene, men også til ansatte, leverandører og lokalmiljøet.

Vi har i det siste sett at mange kjente merkevareprodusenter har skiftet fokus i sin markedsføring – fra produktspekter til sosialt engasjement og miljøvern.

Digitalt opprør

 

Clare Facey

Clare Facey

I 2014 vil vi trolig se flere mot-reaksjoner i forhold til den hurtige utviklingen, og begynnelsen på det som noen kaller et “digitalt opprør”.

Dette skjer fordi forbrukerne har nådd et slags metningspunktet med digital teknologi, samtidig med at flere er begynt å bekymre seg for sine digitale fotavtrykk. En fersk rapport kalt “The Social Habit” viser at 56% av amerikanere Facebook-brukere er bekymret for personvernet og den informasjon som er lagret på Facebook, og folk er begynner å vurdere konsekvensene av deres aktiviteter på nett.

En artikkel i Stanford Law Review oppsummerer problemet og etterlyser “en modell der fordelene av data for bedrifter og forskere er balansert mot individuelle personvernrettigheter.

Hvis de sosiale medie-gigantene som dominerer de sosiale nettverkene ikke får på plass en slik modell raskt kan vi å se begynnelsen på et global digital opprør i 2014.

 Sosiale lover, anonymitet og moden markedsføring

 

Brendon Craigie

Brendon Craigie

Sosiale lover , anonymitet og modenhet i virksomheters markedsføring er også viktige stikkord for 2014.

Den eksisterende lovverket praktiseres ulikt over internettet i dag. Dette begynner å endre seg i 2014. og de virkelig store endringene får vi først i 2015, mener ekspertene.

Som en følge av Snowden-avsløringene er folk blitt mer forsiktige med hva de foretar seg online . Vi ser en økningen i bruken av anonymisering-tjenester som Tor og DuckDuckGo. Dette ikke en liten, ubetydelig trend , men noe som vil utvikle seg sterkt i de kommende månedene .

Antallet store selskaper engasjerer seg sosialt har økt kraftig og tendensen ser ut til å forsterkes ytterligere.

Interessebaserte nettverk

 

Claude Silver.

Claude Silver

Vi vil også se brukere tilbringer mer tid på å engasjere seg  interessebaserte sosiale nettverk og innhold, og flere brukere vil kreve en mer personlig opplevelse enn hva de brede penselstrøk som f.eks. Facebook gir. “Social Search” vil spille en viktig rolle i dette paradigmeskifte der brukerne i større grad begynner å lete etter interessebasert innhold som passer dem.

Jakt på innholdspesialister

 

Elaine Cameron

Elaine Cameron

Med dagens overfloden av plattformer og kanaler trenger du gode historier som folk har lyst til å lese – og dele med andre, enten du representerer en merkevare, et selskap eller kun deg selv. Utfordringen for innholdartister og forfatter er å skjære gjennom all støyen slik at din stemme blir hørt .

Google’s nye begrepet “Authorship” på sin Google+ -plattform er interessant. . Det har lenge vært et problem for markedsførere å kunne identifisere de mest innflytelsesrike bloggere , forfattere og innholdskapere. Det gjenstår forøvrig å se hvorvidt Google’s “Forfatter Ranking” faktisk vil være i stand til å skille klinten fra hveten, men det vil være spennende å se hvordan dette utvikler seg i 2014.

Mer innhold i markedsføringen

 

Skjermbilde

Harsh Ajmera

2014 blir et år der “alle” fokusere på innholdbasert markedsføring, (Content Marketing).

I sosiale medier er innholdet stadig kongen, men hvis det ikke er markedsført og distribuert godt nok kan hele innsatsen din være forgjeves. Ekspertene anbefaler å følge den såkalte “80-20 regelen,” – 80% produksjon av nytt innhold og 20% bearbeidelse av tidligere produsert stoff.

Det er hundrevis av plattformene der kundene dine kan få informasjonen de ønsker, men du vil gjerne at de skal få den fra deg først. Derfor er det svært viktig å holde seg à jour med alt som skjer i din bransje.

Analyse og effekt er det nest viktigste. Dette gir deg relevante data på om din nåværende markedsføringstrategi virker eller ikke. Og viser deg hvor du bør gjøre endringer.

 Langsiktighet

 

Lisa Moretti

Lisa Moretti

Virksomheter har begynt å ta innholdet mer på alvor, og se det som en grunnleggende faktor for å etablere en vellykket tilstedeværelse i sosiale medier .

Bedrifter og organisasjoner begynner nå å få erfaring med sosiale medier, og de etablerer sin tilstedeværelse med større grad av sikkerhet og målbevissthet enn tidligere. Det gjøres færre feil og resultatet vil trolig være større budsjetter øremerket innholdproduksjon, samt en større grad av bevissthet rundt rollen som utgiver. Vi ser nå at stadig flere ansetter redaktører, tekstforfattere og journalister til å styre denne prosessen. Det handler ikke lenger om raske gevinster på YouTube eller Facebook, men om å implementere en langsiktig plan for hvordan man vil å inspirere, utdanne og underholde med innhold som best representerer virksomhetens eller merkevarens “personlighet”.

Metodene for sporing, målingen og analyse vil også utvikle seg. Mer avanserte beregninger vil etterhvert dukke opp, med barometre på tillit, autoritet og påvirkningskraft.

Måling av konkurransedyktighet

 

Paul Brelsford

Paul Brelsford

Analyse av markedsføring i sosiale medier fortsetter å vinne i terreng, og bedrifter kan ikke lenger behandle sosiale medier som en “forsøkskanin” innenfor sine markedsføringkanaler. De kan heller ikke tillate seg å falle akterut i konkurransen om oppmerksomhet i sosiale medier.

Bruken av mobile enheter og nettbrett fortsetter å vokse kraftig og vil i sin tur påvirke hvordan potensielle kunder samhandler med digitale kanaler .

Dette skaper mange nye muligheter for digitale markedsførere, (og noen trusler).

Sosiale medier byr på et vell av muligheter når det gjelder informasjonsinnhenting. Ikke bare om brukere og kunder, men også om konkurrenter. Utover kundeservice og markedsføring, er det allerede en rekke muligheter tilgjengelig for å kartlegge konkurrenters adferd på nettet..

Med riktig tilnærming, riktig bruk av innhold og markedsføring kan denne informasjonen brukes til å vinne markedsandeler og vinne konkurransen om kundene.

Verktøy for myndigheter 

 

Toni Cowan Brown

Toni Cowan Brown

Dette har vi allerede registrert, men i 2014 vil vi nok se enda se flere europeiske regjeringer og politikere omfavner sosiale medier – særlig i forbindelse med de europeiske valgene i mai. Myndigheter verden over er åpenbart blitt mer åpne og komfortable med de nye mediene og vil forhåpentligvis gjøre sitt til å fremme både sikkerhet, troverdighet og innovasjon.

Sosiale medier har utvilsomt ført til et skifte i maktbalansen – fra selgere til kjøpere , fra merkevare til kunder, og også fra myndigheter og politikere til velgere .

Regjeringer og politikere må fortsette å lære hvordan sosiale medier virker for å skape den nødvendige bevissthet rundt politikken generelt. I tillegg er det viktig for politikere å forstå hvordan de skal gjøre den økte bevistheten om til handling – ikke bare til “likes” og “re-tweets”. Her vil trolig elementer som hashtags og videoer  spille en fremtredende rolle.  Å utnytte hashtags optimalt vil øke bevisstheten rundt spesifikke kampanjer. Korte og fengende videoer kan drive frem handling .

Youtube står fortsatt like sterk i dette bildet, og i 2013 ble det lansert en rekke video -og bildebaserte applikasjoner,  som f.eks. Instagram og Vine, som gjør formidling avvideoer enklere og rimeligere enn noensinne . Videoer og bilder har allerede blitt identifisert som en sterk sosiale medier markedsføringverktøy, men det spørs om politikerne er helt klar for denne effektive måten å fortelle/dele sine historier på.

Ikke lenger et valg

 

Jolanta Friis

Jolanta Friis

Vi har i løpet av 2013 nådd et punkt der markedsføring i sosiale medier ikke lenger er et valg, men en forutsetning for å lykkes i konkurranse.

Plattformer som Facebook, Twitter, Google+, YouTube og Instagram er ikke lenger valgfrie verktøyer, men obligatoriske i en hver markedsstrategi.

Det kan synes mye å holde rede på, men fokuser først og fremst på følgende tre punkter:

1. Mer mobil.

Tilpass innholdet ditt til mobile enheter som er i kraftig vekst.

2. Annonsering i sosiale medier vil dominere.

Annonser i sosiale medier er svært effektive – mer enn tradisjonelle bannerannonser – fordi de i større grtad er målrettet og mer engasjerende.

3. Video er bedre enn tekst.

Dette er kanskje det viktigste elementet i 2014: Korte videoer blir et stadig viktigere i markedsføringen i sosiale medier verden over.

Disse videoene er perfekt til bruk på Vine , Instagram, og raskt stigende plattform-stjerner som Snapchat . Dette er en markedsføringtrend at du rett og slett ikke kan ignorere. Folk vil ha informasjon raskt, samtidig ønsker de å bli underholdt. Videoer oppfyller begge disse behovene.

 

 

 Se også: The Power of Video for Small Businesses (infographic).

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

Kan reklame redde verden?

Det er ingen tvil om at reklamens makt er stor. Den har en viktig funksjon som kulturbærer og – ikke minst – som skaper av holdninger og verdier, vanligvis med intensjoner om å selge et eller annet. Men dette er i ferd med å endre seg.

ted-talks-573x383

For fjerde år på rad kårer det internasjonale samfunnet av tenkere og idèskapere – TED – de mest innovative, oppfinnsomme og intelligente reklamene. (Ja, det finnes faktisk intelligente reklamer!)

TED starter sin 30 -års jubileumskonferanse i Vancouver neste uke, men offentliggjore i går vinnerne av organisasjonens  ”Ads Worth Spreading Award” 

“Tapperhet er en forutsetning for å lykkes i alle kategorier.”

adsworthspreading“Den beste reklamen vifter ikke produkter i forbrukernes ansikter – det reflekterer produsentens verdier. Mer enn noen gang, må virksomheter ære modige nok til å si noe autentisk og meningsfylt, ellers risikere de å bli glemt,”skriver tenketanken TED på sin hjemmeside.

“TED’s Ads Worth Spreading-prosjekt setter søkelys på kreativ reklame som bruker historiefortellingens påvirkningskraft til å uttrykke ideer og engasjere publikum på en meningsfull måte. Ads Worth Spreading belønner reklame som tar et standpunkt – og våger å utfordre andre til å gjøre det samme.”

TED_AdsWorthSpreading1-300x171Juryen har bestått av en gruppe bestående av representanter for konkurrerende bedrifter, bransjeeksperter og TED-representanter. Det kåres vinnere i følgende kategorier, (som er litt annerledes enn tidligere år:

1. Historiefortelling

2. Sosialt engasjement

3. Kulturelt kompass

4. Kreativ undring

5. Læring

 

Når det gjelder den tidligere kategorien “Tapperhet” sier Ronda Carnegie som er leder for TED Global Partnerships, “Vi innså at tapperhet, som opprinnelig var en egen kategori, er en forutsetning for å lykkes i alle kategorier.”

18795_320_240-300x225

Ronda Carnegie

“I likhet med de beste TED-forelesningene, bidrar årets “ds Worth Spreading-awards til å  berike folks liv snarere enn forstyrre dem,” (så fikk hun sagt det også…).

Det er undertegneres ubetydelige mening at den beste innholdmarkedsføringen skapes når man blander det beste fra journalistikken med det beste fra reklamebransjen og det hele går opp i en slags høyere enhet.

 

Her er noen av mine personlige favoritter;

«Click baby, click!»

Selskap: Adobe. Byrå: Goodby, Silverstein & Partners, US. Kategori: Kulturelt kompass.

This hilarious spot from Adobe shows us what can go wrong when we’re not paying attention to analytics.”

(Med Grieg’s “Dovregubbens hall” i bakgrunnen).

«Let’s save Africa»

Selskap: Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund. Byrå: iKind Productions. Kategori: Socsialt engasjement, Kulturelt kompass.

“Michael is the best at what he does—when top charities need an African child star for their ads, they call him first. This sarcastic piece reminds us of how ridiculous stereotypes can be, and why we need to throw them out.”

 «Kameraskrekk»

Selskap: Dove. Byrå: Ogilvy & Mather, UK. Kategori: Kulturelt kompass.

Det er jo litt pussing; at så å si all jenter utvikler kameraskrekk etterhvert som de blir voksne…

“A journey through women’s relationship with the camera—from self-conscious avoidance to pure joy in the spotlight. With this ad, Dove encourages women to be their own beautiful self.”

Les og se mer på blog.ted.com 

Last ned  Whitepaper (PDF) her.

Suksess for innholdmarkedsføring

Det er ingen gyldne statuetter eller overdimensjonerte sjekker som deles ut i forbindelse med “Ads Worth Spreading”– kun ære.

I motsetning til tidligere har årets vinnere allerede opplevd enorm suksess med sitt respektive innhold før den prestisjetunge kåringen.

Den desidert mest sette (og delte) reklamen – med over 8 millioner visninger på YouTube – er følgende øl-reklame fra Guinnes:

Googles innovative blogg – thinkwithgoogle.com – fremhever akkurat denne reklamen som et eksempe på noe generelt – noe som appellerer til oss alle – uansett om vi liker øl eller ikke:

“No matter the audience, we’re all moved by memorable, energetic, empathic human stories presented in a new light. When you’re able to reimagine these insights, human desires and truths, you can create content that appeals to not just esteemed judging panels but also millions of people across the web.”

Les hele Google-kommentaren her.

Jeg vet ikke akkurat hvor lenge, men de ultra-kompetente TED-folkene har åpenbart kommet frem til det samme som, blant andre, vi i Left Brain Marketing har funnet ut av: Innholdmarkedsføring – eller “markedsføring uten reklame” – i sosiale medier seiler opp som en grunnpilar for fremtidens digitale markedsføring. Ikke bare fordi vi markedsførere synes det er så fantastisk morsomt å drive med, men fordi forbrukerne krever det.

Mer fra TED:

Under årets TED-konferanse vil nåværende og tidlgere vinnere av Ads Worth Spreading samles for å starte opp et nytt prosjekt – markedsføring av TED.

TED2014_main_r-573x334

2014 marks TED’s 30th anniversary, and the theme for TED2014 is simply this: “The Next Chapter.” We’ll be seeking to understand what are truly the most significant developments of the last 30 years … and applying that knowledge to understand what’s ahead. The theme makes it easy for us to reach out to the world’s greatest minds and challenge them to help shape a program better than any in our history — in an unforgettable custom theater designed for talk.

Ifølge Ronda Carnegie er det snakk om en holdningskampanje som skal inspirere folk til å innvolvere seg i arbeidet med å spre de beste ideene fra tenketanken. “Det er tre utfodringer som må takles,” sier Carnegie . ” Hvordan lærere og studenter kan delta i TED , hvordan enkeltpersoner kan hjelpe til med å spre en idé – det vi kaller The Ripple Effect – og hvordan man skal bringe TED’s budskap i samfunnet på en måte som gjør at folk får lyst til å involvere seg.

Vi gleder oss til å se resultatet!

 

innholdspesialisten@frodehaukenes.no

God journalistikk kan også være god markedsføring

Det har vært en underliggende trend i mange år; markedsførere tar i bruk journalistiske metoder og journalister lar seg inspirere av markedsførere. Men nå ser tiden ut til å være inne for en fullstendig integrasjon.

 

last-ned1

Eller som vi sier her på kontoret: «All markedsføring er innhold – alt innhold er markedsføring.»

Ifølge prognoser, utarbeidet av Ûberflip.com vil virksomheter øke sin satsing på innholdmarkesføring i 2014 – ikke bare i kvantitet men også i kvalitet.

journalists-key-content-marketing-success-150x150Etterhvert som flere tar i bruk digitale enheter for å finne den informasjonen de ønsker, vil selskapene være nødt til produsere – ikke bare mer, men også bedre innhold.

Prognosene for innholdmarkedsføring i 2014 inkluderer høyere kvalitet på innhold, flerskjermsmarkedsføring, og større budsjetter, i henhold til  infografikken fra Uberflip. (Under).

“Brands will step up their game by integrating great journalism and storytelling into their strategies.” 

Selskapene vil også legge vekt på å levere innhold til alle skjermtyper. Bakgrunnen er beregninger som viser at innen 2017 87% av alle internet-tilkoblede enheter være smarttelefoner,  nettbrett, o.l.

Prognosene fra Ûberflip viser også 58% av B2B markedsførere (og 60% av B2C markedsførere) planlegger å øke sine budsjetter for innholdmarkedsføring i løpet av de neste 12 månedene.

 

 

content-marketing-in-2014-infographic

.

Vil du vite mer om innholdmarkedsføring så ikke nøl med å ta kontakt!

.

innholdspesialisten@frodehaukenes.no